Uziemić piorun

Chronią obiekty, głównie mieszkaniowe, przed porażeniami wynikłymi z wyładowań. Instalacje odgromowe składają się ze zwodów przyjmujących wyładowania, przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi, przewodów uziemiających, połączonych z uziomem prowadzącym ładunek elektryczny do metalowych części w gruncie. Każdy element ostro zakończony, np. dachu lub ściany, wystający poza zarys budynku może stać się źródłem wyładowań elektrycznych. Instalacje odgromowe chronią budynki oraz mieszkańców przed pożarami i porażeniami piorunów. Elementami wykorzystywanymi do ich budowy są głównie elementy metalowe wystające poza dach i pokrycia ścian. Jako uziomów używa się metalowych części podziemnych, żelbetowych fundamentów, rurociągów wodnych lub uziomów pobliskich obiektów budowlanych.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
witaminy i minerały olimp
bcaa mega caps
bcaa xplode
bsn syntha 6