Księgi rachunkowe władysławowo

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe są prowadzone na bazie dowodów księgowych a także zawierają zapisy zdarzeń w chronologicznym porządku oraz systematycznym. Są to zbiory zapisów księgowych, obrotów jak i również sald tworząc w ten sposób dziennik, księgę główną oraz księgi pomocnicze oraz porównania związane ze składnikami aktywów oraz pasywów. Taką księgę prowadzi się w siedzibie jednostki, oraz poza siedzibą jeśli jest to powierzone stosowniej i uprawnionej jednostce. Otwiera się ją pod datą początku działalności i realizuje się wpisanie do ewidencji księgowej zestawienie aktywów oraz pasywów, które potwierdzane są poprzez rzeczowe składniki majątku oraz inwentaryzacji. Tymczasem księgę zamyka się gdy: występuje dzień kończący rok obrotowy bądź dzień kończony działalność spowodowany przykładowo upadłością.