Przydomowe oczyszczalnie przasnysz

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Aktualnie Cco chwila więcej osób decyduje się na budowę gospodarstwa na terenie, gdzie nie ma kanalizacji decyduje się na budowę „małej” przydomowej oczyszczalni ścieków. Razem z wzrastającą świadomością ekologiczną a przy tym ekonomiczną przydomowe oczyszczalnie ścieków efektywnie wypierają szablonowe zbiorniki. 
Wytyczna funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków opiera się na dwustopniowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych. Pierwszy etap polega na mechanicznym oczyszczaniu. Potem ścieki poddawane są biologicznemu oczyszczaniu na złożach filtracyjnych. 
Przydomowe oczyszczalnie dają gospodarstwom sporo korzyści. Wymagają one dużych nakładów finansowych na początku niż szablonowe zasobniki bezodpływowe na nieczystości płynne. W następnej kolejności jednak wywołują mniejsze opłaty, gdyż opróżnia się je w dużym stopniu rzadziej niż te rutynowe. To też walor z uwagi na to, że nie trzeba ich pilnować tak często. 
Przydomowe oczyszczalnie będą wobec tego doskonałym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, ale również szkół, pensjonatów itd.